Makaleler

Makaleler

MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ
X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu (TTMD) / İstanbul, Türkiye / Mayıs 2012
 

Proje, özgün bir iş üretmek üzere gerçekleştirilen ve belirli bir zaman diliminde tamamlanması gereken çalışmadır. Projeye örnek olarak, yeni bir ürün tasarlama, iş ya da hizmet geliştirme, bir bina inşa etme veya yeni bir süreci uygulama verilebilir. Başarılı proje, kapsamı, belirlenen niteliklerde, zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları içinde tamamlanmış projedir. Günümüzün rekabetçi ortamında üretilen ürün ve hizmetlerde, yapılan inşaatlarda vb. hızlı, kaliteli ve ekonomik teslimat oldukça önemlidir. Bunu başarmanın yolu kaynakları ve zamanı en iyi şekilde planlamaktan geçmektedir.

İnşaatlar proje yönetimi uygulamaları açısından oldukça karmaşık ve kompleks uygulamalardır. İçlerinde onlarca iş kırılım yapısı, yüzlerce alt proje ve binlerce iş paketi mevcuttur. İnşai proje yönetiminde en önemli iş kırılım yapıları mekanik tesisatlardan gelmektedir. Bunun yanı sıra mekanik tesisat bileşenlerinin iş akışları elektrik, peyzaj, mimari, vb. uygulamalar ile uyumlu olmak zorundadır.

Ülkemizde birçok başarılı uygulama örneği bulunmasına rağmen proje yönetiminin yaygın olarak kullanılmadığı, eski alışkanlıklara uygun zaman ve kaynakların hesaplandığı görülmektedir. Mekanik tesisat uygulamalarında entegre proje yönetimi konusunun ele alınacağı bu makalede, proje yönetimi alt başlıklar halinde ele alınacak; mekanik tesisatlarda proje yönetimi yapılırken hangi kavramların değerlendirilmesi gerekliliği ortaya konulacak; zaman, maliyet ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusu ön plana çıkartılacaktır.

 
İndirmek için tıklayınız.

LATEST SITUATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) ACTIVITIES IN TURKEY

HVAC & R 2012 DERGİSİ, Mart 2012

Expenditure on research and development (R&D) is one of the most widely used measures of innovation inputs. R&D intensity (R&D expenditure as a percentage of GDP) is used as an indicator of an economy’s relative degree of investment in generating new knowledge [1].

R&D expenditures and human resources data for 2010 have just been announced on 04.11.2011 by TurkStat. According to TurkStat R&D Activities Survey 2010 results in public sector, foundation universities and business enterprise sector and calculations based on higher education sector registers for state universities, Gross Domestic Expenditure on Research and Development (GERD) in Turkey increased by 14.6% compared to the previous year and reached to 9,268 Million TL in 2010. The share of GERD in GDP was 0.84% in 2010 [2].

 

İndirmek için tıklayınız.

TÜRKİYE’DE AR-GE VE İNOVASYON FAALİYETLERİNDE SON DURUM

Termodinamik Dergisi, Ocak 2012

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 04 Kasım 2011 tarihinde yayınladığı “2010 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması” ve 25 Kasım 2011 tarihinde yayınladığı “2008- 2010 Yenilik Araştırması” çalışmaları ile ile ülkemizdeki ar-ge ve inovasyon çalışmalarının son durumunu ortaya koymuş oldu. TÜİK’in son verileri, ülkemizde ar-ge ve inovasyon çalışmalarının her yıl artmakta olduğunun olumlu bir göstergesidir. Diğer yandan 20 Eylül 2011 tarihinde yayınlanan OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011 çalışması ülkemizin uluslar arası seviyede yerini ortaya çıkardı. OECD çalışmasına göre bu alanda çok daha fazla yol almamız gerekmektedir.

Yayınlanan son çalışmalardan dikkate değer olduğunu düşündüğüm verileri ve ülkemizin ar-ge alanında Dünya genelindeki durumunu gösteren bilgileri, sektörümüzde faaliyet gösteren meslektaşlarımla paylaşmak için, birebir derledim. Orjinalleri kaynaklarında rahatlıkla bulunabilir. Derlenen bilgilerin faydalı olması dileğimle.

 

İndirmek için tıklayınız.

R744 (CO2) SOĞUTUCU AKIŞKANLI SOĞUTMA SİSTEMLERİ, KANATLI BORULU R744 (CO2) EVAPORATÖR VE GAZ SOĞUTUCU TASARIM ESASLARI
X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON), İzmir/Türkiye , Nisan 2011
 
R744 (CO2), soğutma endüstrisinin gelişme dönemlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak, kritik nokta civarında veya üzerindeki ısı atımı nedeniyle ortaya çıkan soğutma tesir katsayısındaki düşüş ve yüksek çalışma basınçları nedeniyle yerini halokarbon soğutucu akışkanlara bırakmıştır. Halokarbon soğutucu akışkanların çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile alternatif, doğal soğutucu akışkan olarak yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Güncel makine ve eşanjör teknolojisi, sistem kontrol elemanları sayesinde R744 (CO2) verim yönünden transkritik çevrim ile özellikle kuzey ülkelerinde ve subkritik kaskad çevrim ile güney ülkelerde rekabetçi seviyelere ulaşmıştır.

Son zamanlarda soğuk içecek otomatlarında, süpermarketlerde, soğuk odalarda, gıda üretim ve işleme tesislerinde, endüstriyel dondurma üretim makinelerinde, ısı pompalarında ve araç klimalarında CO2'nin soğutucu akışkan olarak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Makalemizde R744 (CO2)’in soğutucu akışkan olarak kullanıldığı sistemler ile kanatlı borulu CO2 evaporatör ve gaz soğutucular hakkında bilgiler aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: CO2, R744, Transkritik Çevrim, Subkritik Çevrim, Gaz Soğutucusu, Doğal Akışkan

İndirmek için tıklayınız.

AN EXAMINATION ON FREE COOLING EFFICIENCY OF DRY COOLERS COMBINE WITH THE CHILLERS IN TANDEM WORK

Refrigeration World Magazine, No. 5 , Aralık 2009

Increasing energy efficiency is one of the most important points in our era. Becoming a matter of primary importance in air conditioning, industrial, commercial and process cooling applications, energy efficiency affects designs of the systems included dry coolers and water chillers. Besides, legislations and restrictions on energy efficiency also urge manufacturers to develop high performance, energy efficient, environment friendly, economic and long life products. In these purposes, the tendency towards alternative energy efficient systems, which use natural resources, is increasing. Free cooling is one of the natural resourced methods for energy efficiency. This paper is intended to provide information on free cooling efficiency with a theoretically examination of A, C and E energy class dry coolers combined with the chillers in tandem work in air conditioning application.

İndirmek için tıklayınız.

 back to top