Makaleler

Makaleler

SOĞUK ODA ISI YÜKÜ HESAPLAMA VE SOĞUTMA EKİPMANLARI SEÇİM YAZILIMLARI

Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK), Balıkesir, Türkiye , Eylül 2015

Bu çalışmanın amacı endüstriyel ve ticari amaçlı kullanılan soğuk odaların toplam ısı yükünü hesaplayan ve buna uygun soğutma ekipmanları seçimi sağlayan İklimsoft yazılımları hakkında bilgi vermektir. Web tabanlı mimari yapı ve modüler programlama yaklaşımı ile geliştirilen yazılımlarda soğuk oda ısı yükü hesaplaması ile entegre çalışan soğuk oda evaporatörleri, hava soğutmalı kondenserler, monoblok, kondensing unit ve merkezi kompresör sistemi ünitelerinin performans hesaplama ve seçimi modülleri mevcuttur. Bu özelliklere ek olarak ürünlerin model bazında konfigüre edilmesi ve fiyatlandırması gibi temel işlevleri de içermektedir.
 
Yazılımların hedef kullanıcıları soğuk oda ve soğutma ekipmanları üretim firmaları ile bu ürünlerin satış, tesisat/taahüt projelerini yapan tasarımcı firmalardır. Yazılımlarda uluslararası geçerliliği olan American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) ve The Association of German Engineers (VDI)  yaklaşımları ve verileri temel kabul edilmiştir.
 
Anahtar Kelimeler: soğuk oda, ısı kazancı, ısı yükü, soğutma ekipmanları, evaporatör, kondenser, monoblok, kondensing unit, merkezi kompresör unit, ürün seçim yazılımı, ürün seçim programı, cooling unit selector, cold room calculator
 
İndirmek için tıklayınız.

DOĞAL VE EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLİ CHİLLER GRUPLARININ PERFORMANS VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ HESAPLAMA SİMÜLASYON YAZILIMI (CHILLER SELECTOR)

XII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2015), İzmir, Türkiye, Nisan 2015

Bu çalışmanın amacı, doğal ve evaporatif soğutma sistemli hava soğutmalı chillerlerin performans ve enerji verimliliği hesaplamalarının yapıldığı simülasyon yazılımı hakkında bilgi vermektir.

Yazılım, chillerlerin farklı koşullarda performans hesaplamalarının yapılması, isteğe uygun chillerlerin mevcut bir ürün yelpazesinden seçilmesi, seçilen chiller için evaporatif ve doğal soğutma verimlilik ve kazanç analizinin yapılmasını kapsamaktadır.Yazılımın hedef kullanıcıları chiller üreticisi firmalar, bu ürünlerin tesisat/taahüt projelerini yapan tasarımcısı firmalar ve ürün kullanıcılarıdır.

Yazılımdan elde edilen temel bulgular ürün teknik performans değerleri, enerji verimliliği kazançları, chiller EER ve kompresör COP değer karşılaştırmaları, kapasite artışları, harcanan bedeller ile yatırım geri dönüşüm süreleridir. Yazılım sonuçları literatürde ve endüstride yapılan çalışmaların bulguları ile karşılaştırılarak doğrulanmaya çalışılmıştır.

Yazılım gerek ürünü tasarlayan ve imal eden gerekse ürün tesisat projelendirmesini yapan mühendisler açısında önemli bir analiz aracıdır. Kısa sürede detaylı hesaplamalar ve analizler yapmak vasıtasıyla mühendislik zamanlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlarken; enerji verimli ürün üretimi ve kullanımını destekleyecek veriler üretmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Doğal Soğutma, Evaporatif Soğutma, Adyabatik Soğutma, Chiller, Soğutma Grubu, Simülasyon, Yazılım, Free Cooling

İndirmek için tıklayınız.

İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA, KLİMA ENDÜSTRİSİNDEKİ FİRMALARDA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİ ÜZERİNE ÖNERİLER

XI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2013), İzmir, Türkiye / Nisan 2013

Türkiye iklimlendirme, soğutma, klima endüstrisi ülkemiz açısından yüksek öneme, teknik alt yapı ve bilgi birikimine, örgütlülüğe, nitelikli insan kaynağına, her yıl artan ulusal ve uluslararası pazar payına rağmen, teknoloji geliştirme (ar-ge) ve yeni ürün geliştirme (ürün inovasyonu) faaliyetlerinde olması gereken düzeyin altında olduğu görülmektedir.

“İklimlendirme, Soğutma, Klima Endüstrisindeki Firmalarda Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetlerinin Yönetimi Üzerine Öneriler” başlıklı bu makale, endüstri içerisinde kendi markası ile üretim yapan; araştırma, ürün geliştirme ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları kaynakları göreceli olarak kısıtlı olan firmaların ürün geliştirme bölümlerinde, verimli ve çok yönlü faaliyet yürütülebilmeleri için, bu bölümlerin yönetim süreçlerine ve çalışma kapsamına yönelik önerileri içermektedir. Makalede ele alınan konular, farklı sektörel kurumlarca oluşturulmuş istatistikler, raporlar, anketler, işletme uygulamaları ve ürün geliştirme faaliyetleri içerisinde kazanılmış deneyimler ile desteklenmiş olup, ilgili literatür çalışmaları ile birleştirilerek meslektaşlarımız ile paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Geliştirme, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), Yeni Ürün Geliştirme (Ür-Ge), Yenilik (inovasyon)

 

İndirmek için tıklayınız.

MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ
X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu (TTMD) / İstanbul, Türkiye / Mayıs 2012
 

Proje, özgün bir iş üretmek üzere gerçekleştirilen ve belirli bir zaman diliminde tamamlanması gereken çalışmadır. Projeye örnek olarak, yeni bir ürün tasarlama, iş ya da hizmet geliştirme, bir bina inşa etme veya yeni bir süreci uygulama verilebilir. Başarılı proje, kapsamı, belirlenen niteliklerde, zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları içinde tamamlanmış projedir. Günümüzün rekabetçi ortamında üretilen ürün ve hizmetlerde, yapılan inşaatlarda vb. hızlı, kaliteli ve ekonomik teslimat oldukça önemlidir. Bunu başarmanın yolu kaynakları ve zamanı en iyi şekilde planlamaktan geçmektedir.

İnşaatlar proje yönetimi uygulamaları açısından oldukça karmaşık ve kompleks uygulamalardır. İçlerinde onlarca iş kırılım yapısı, yüzlerce alt proje ve binlerce iş paketi mevcuttur. İnşai proje yönetiminde en önemli iş kırılım yapıları mekanik tesisatlardan gelmektedir. Bunun yanı sıra mekanik tesisat bileşenlerinin iş akışları elektrik, peyzaj, mimari, vb. uygulamalar ile uyumlu olmak zorundadır.

Ülkemizde birçok başarılı uygulama örneği bulunmasına rağmen proje yönetiminin yaygın olarak kullanılmadığı, eski alışkanlıklara uygun zaman ve kaynakların hesaplandığı görülmektedir. Mekanik tesisat uygulamalarında entegre proje yönetimi konusunun ele alınacağı bu makalede, proje yönetimi alt başlıklar halinde ele alınacak; mekanik tesisatlarda proje yönetimi yapılırken hangi kavramların değerlendirilmesi gerekliliği ortaya konulacak; zaman, maliyet ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusu ön plana çıkartılacaktır.

 
İndirmek için tıklayınız.

LATEST SITUATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) ACTIVITIES IN TURKEY

HVAC & R 2012 DERGİSİ, Mart 2012

Expenditure on research and development (R&D) is one of the most widely used measures of innovation inputs. R&D intensity (R&D expenditure as a percentage of GDP) is used as an indicator of an economy’s relative degree of investment in generating new knowledge [1].

R&D expenditures and human resources data for 2010 have just been announced on 04.11.2011 by TurkStat. According to TurkStat R&D Activities Survey 2010 results in public sector, foundation universities and business enterprise sector and calculations based on higher education sector registers for state universities, Gross Domestic Expenditure on Research and Development (GERD) in Turkey increased by 14.6% compared to the previous year and reached to 9,268 Million TL in 2010. The share of GERD in GDP was 0.84% in 2010 [2].

 

İndirmek için tıklayınız.

 back to top